You are currently viewing למה??? – כובע!!!
כובע כותנה מעוצב

למה??? – כובע!!!

השאיפה של הגוף המחולק מתנה פרסומית היא לחשוף את לוגו החברה שלו אל כל מסר פרסומי אחר, לא רק למקבל השי אלא גם לקהלים רחבים.

בעוד שבשי שולחני או שי לשימוש ביתי רק מקבל השי נחשף ללוגו או למסר הפרסומי, הרי שכובע עם לוגו או מסר נחשף לא רק לחובש הכובע אלא לכל מי שרואה את חובש הכובע.

אנשים לא נרתעים משימוש יומיומי בכובע הנושא לוגו פרסומי, ולכן מתקבלת חשיפה מתמשכת של מסר פרסומי בעלות מינימלית.

ללא ספק, כובע ממותג הוא אחד ממוצרי הפרסום בעלי יחס עלות תועלת מעולה או במילים אחרות, המפרסם משיג תועלת מקסימאלית בעלות מינימאלית.

כתיבת תגובה